De openbare ruimte is er voor u!

De openbare ruimte is er voor u!

Gebruikers van de openbare ruimte zijn we allemaal. Of het nu om onze eigen straat gaat waarin we wonen, een plein, een park, een rotonde of wegen, we hebben voortdurend bewust of onbewust te maken met de inrichting en ontwerp hiervan. Maar wat is eigenlijk een...